Nieuws


Ontwerp-Bestemmingsplan ligt ter inzage

31 juli 2019

Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Geertruidentuin te Deventer Het college van burgemeester en wethouders van Deventer…

Masterplan Geertruidentuin

25 juni 2019

Op 19 juni 2019 heeft de Gemeenteraad van Deventer het Masterplan voor de Geertruidentuin vastgesteld. Op basis van dit Masterplan wordt nu het Bestemmingsplan aangepast….

Geertruidentuin: wonen in een park

25 april 2018

Geertruidentuin: wonen in een park Op de plek van het vroegere Geertruidenziekenhuis komen in totaal circa 215 woningen in een groene, historische omgeving vlakbij het…