Stedenbouwkundig Plan heeft instemming gemeente

14 juli 2017

De afgelopen tijd  is door een team van stedenbouwkundigen, architecten en gemeente Deventer voortvarend gewerkt aan een visie en stedenbouwkundig plan voor de Geertruidentuin welke voldoet aan de hoge ambities welke de gemeente Deventer en Synchroon medio 2016 met elkaar hebben afgesproken.

De gemeente, bij monde van de 3 projectwethouders hebben op 13-07-2017 ingestemd met het voorliggende Stedenbouwkundig plan  op hoofdlijnen voor de Geertruidentuin.  Deze vormt de basis voor het opstellen van een Masterplan in de tweede helft van 2017 en uiteindelijk vertaling daarvan in een herzien Bestemmingsplan voor het gebied.

De nieuwe Geertruidentuin valt te typeren als:

  • Chique stedelijk plan in een groene long in de stad
  • Multifunctionele wijk welke letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan ondernemende mensen
  • Ruime mogelijkheden voor wonen en werken in het SMCD-gebouw en de nieuwbouw
  • Mogelijkheid tot zelf-bouw binnen de kaders van het Masterplan

Het  SMCD-gebouw  zal grotendeels in stand worden gehouden en getransformeerd naar woningen en appartementen in de historische setting  van het pand en  met het comfort  volgens eisen van deze tijd. In het SMCD-ensemble zijn 20 (woon-werk-) woningen (variërend van 120-175m2) , 60 appartementen  (variërend van 50-100 m2) en ca 1.250m2 aan ruimten geschikt voor bedrijvigheid en  ateliers gedacht.  Vooral de begane grond  biedt veel mogelijkheid voor ondernemers, zelfbouw en innovatieve ontwikkelingen.

Op het grote terrein zijn drie bouwblokken in een parkachtige setting opgenomen, omzoomd door het  monumentaal hekwerk aan de Ceintuurbaan en van Calcarstraat. De Geertruidentuin  wordt openbaar toegankelijk en draagt substantieel bij aan de identiteit van de gehele locatie.

De bouwblokken kennen een gelede structuur, waarvan de elementen terugkomen in de lossere bebouwing aan de zijde van de van Calcarstraat.  Hiermee  blijft de Geertruidenpark een eenheid vormen met een voor het geheel afleesbare beeldkwaliteit en identiteit naast het SMCD-ensemble.

De parkachtige setting wordt mogelijk door het bewoners-parkeren volledig in de binnenterreinen op te nemen, zodat  het openbaar gebied slechts minimale verkeersvoorzieningen voor hulpdiensten en post(pakket)bezorging kent met éénrichtingspaden van ca 3,5m breedte.

Waar mogelijk worden de parkeerplaatsen  in de binnenhoven aanliggend aan de privé-tuin van de woning gesitueerd met  voedingsmogelijkheid  voor elektrische of hybride auto. De binnenterreinen kunnen als mandelig terrein of in gemeenschappelijk eigendom worden  uitgegeven.

In het openbaar gebied zijn drie  langzaam verkeerroutes opgenomen:  dwars door het SMCD-gebouw, tussen de nieuwbouwvolumes door en langs de nieuwbouw aan de rand achter de tuinen van de Brinkgreverweg.

Door de toepassing van gesloten bouwblokken ontstaan interessante bouwvolumes op de hoeken welke, met een dubbele bestemming,  zich uitstekend lenen voor  een gemengd woon- en werkmilieu, zoals ook in het SMCD-gebouw.

Het nieuwbouwprogramma kent  circa 100 rij- en hoekwoningen in de 3 bouwblokken, variërend in breedte van 4.80 – 6.00 meter en woon(werk)oppervlak van 110 – 190 m2.

Aan de van Calcarstraat bevinden zich 2 clusters met  circa 25 vrijstaande woningen,  twee- en driekappers . (variërend van circa 160 – 190 m2). Hier is tevens mogelijkheid  voor  zelfbouw  van (woon-werk-) woningen.