Dave Thomas | NST Science

Dave zorgt ervoor dat wetenschappers goed communiceren in het Engels. Dat is veel meer dan alleen wat teksten en websites vertalen. Dave: ‘Wetenschappers communiceren op verschillende momenten en manieren in het Engels. Denk bijvoorbeeld aan het publiceren van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Of aan financierings- en subsidieaanvragen. Ik ben van Britse origine en gepromoveerd bioloog. Ik ken dus de wetenschappelijke wereld van binnenuit en snap de cultuur en de taal. Dat is zo belangrijk! En het is van grote meerwaarde voor mijn dienstverlening. Ik corrigeer dus niet alleen de taal maar kijk ook of het geheel kloppend is. Of er geen inhoudelijke onjuistheden zijn. Bij het verstrekken van subsidies komen vaak heel veel aanvragen binnen. Het zou natuurlijk zonde zijn als je door slordig Engels of doordat je de vragen onvolledig hebt beantwoordt, er meteen uitligt. En hetzelfde geldt voor een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Ik weet welke eisen er aan een artikel worden gesteld. En hoe je je toegevoegde waarde van je gedane onderzoek zo duidelijk mogelijk kan maken. Dus laat mij die laatste loodjes van het afronden van een goed en leesbaar artikel op me nemen. Als wetenschapper weet ik immers hoe je goed scoort in het Engels. En dat geldt niet in de laatste plaats voor de algemene communicatie. Via websites, brochures, persberichten en beleidsdocumenten breng je immers ook je kennis en kunde als wetenschapper over. Bij zaken gaat het wel vaak om het vertalen van een al bestaand medium naar het Engels. Maar ook dan weet ik natuurlijk maar al te goed hoe je dat vakkundig en met een zo groot mogelijk bereik realiseert.’

De Geertruidentuin vindt Dave een inspirerende en creatieve omgeving. ‘Het bruist’, zegt Dave. ‘Ik ontmoet hier mensen die ik anders nooit tegengekomen zou zijn. Dat vind ik heel leuk en is gewoon interessant. Het academische wereldje is klein. Als ik in een stoffig grijs kantoor zou zitten dan zou de wereld aan me voorbij gaan. Daar vind ik geen klap aan! Nee, de Geertruidentuin houdt mij scherp. En dat het me ook nog een paar kleine opdrachtjes heeft opgeleverd, is natuurlijk mooie bijvangst.’

Geertruidentuin huisvest verschillende ondernemers en creatieven. Zij werken tijdelijk in het voormalige SMCD-gebouw in Deventer. Dave Thomas is 64ste in de serie “Ondernemend in Geertruidentuin”. Telkens staat een andere gebruiker in de spotlight. Studio Split Second (tevens eerste in de serie) verzorgt de foto’s van zijn mede-ondernemers.