Sterre Delemarre | Fotosterre

Sterre is fotograaf en houdt zich vooral bezig met fotoprojecten voor kinderen en jongeren. In de fotografieworkshops en fotografieprojecten die Sterre geeft, combineert ze haar jarenlange ervaring op het gebied van natuur- en milieueducatie met de kunst van het fotograferen. Sterre: ‘Samen met De Ulebelt heb ik “Jij & Fotografie Natuurlijk”, een groot natuurfotografieproject voor kinderen in Overijssel, opgezet. Op tien plekken in de Provincie organiseerden we een fotografieworkshop en een terugkommiddag. Van de mooiste foto van elk kind hebben we een lokale expositie samengesteld. De exposities zijn niet alleen de kroon op het werk van de kinderen, maar zorgen er ook voor dat volwassenen op een andere manier naar hun eigen omgeving gaan kijken.’

Sterre: ‘Ik gebruik fotografie dus als middel om kinderen de natuur te laten ontdekken of in hun kracht te zetten. Kinderen kijken anders dan volwassenen. Ze nemen vaak verrassende standpunten in en fotograferen vanuit een eigen kijk en beleving. Zo brengt fotografie soms ook talent bij mensen naar boven wat zelfvertrouwen en kracht geeft. Wat kracht geeft, is voor iedereen anders. Maar je hebt altijd wel ergens in jezelf kracht. En dat is het uitgangspunt van het fotoproject “Eigen Kracht” in het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen brachten iets mee naar school dat henzelf in het dagelijks leven kracht geeft en zette dit op de foto. Alles met een heel eigen, bijzonder verhaal erachter. Toen ik onlangs de scholen weer benaderde, gaven de leerkrachten aan nog dagelijks de vruchten van het project te plukken.’

‘Sinds twee jaar organiseer ik samen met een aantal andere zelfstandige professionals Earth Hour. Tijdens Earth Hour gaat overal ter wereld een uur het licht uit. Met één simpel en mooi gebaar wordt wereldwijd het signaal afgegeven dat men zich zorgen maakt over de toekomst van onze aarde. We zijn in 2016 gestart met een fotoproject in Deventer. Ik liet kinderen op de overgang van licht naar donker fotograferen. De foto’s werden tijdens het Earth Hour evenement tentoongesteld. De quotes van de kinderen gaven een heel mooie aanvulling en versterkten het beeld. Onze ambitie is om in heel Overijssel, in samenspel met bedrijfsleven, overheden, organisaties en bewoners, een beweging in gang te zetten om mensen te betrekken bij de klimaatuitdagingen waar we voor staan en de eigen rol daarin. En de kijk van kinderen daarbij is enorm boeiend. De foto’s zijn steeds verrassend en elke keer weer vallen nieuwe dingen op. Dit maakt mijn werk zo bijzonder mooi.’

Geertruidentuin huisvest verschillende ondernemers en creatieven. Zij werken tijdelijk in het voormalige SMCD-gebouw in Deventer. Sterre Delemarre is 65ste in de serie “Ondernemend in Geertruidentuin”. Telkens staat een andere gebruiker in de spotlight. Studio Split Second (tevens eerste in de serie) verzorgt de foto’s van zijn mede-ondernemers.